Rejestracja
box_4 box_4 box_4 box_4

TARGI EuroLab w Warszawie

plik TARGI EuroLab w Warszawie

Nasi Analitycy w dniach 18-20.03.2015 wzięli udział w  Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych w Warszawie. Targi EuroLab to specjalistyczna impreza o charakterze biznesowo-naukowym, skierowana do branży laboratoryjnej, powstająca przy współpracy merytorycznej ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. Wydarzenie jest miejscem promocji najnowszych rozwiązań i technologii przeznaczonych dla laboratoriów, jak również niezastąpionym źródłem informacji i opinii o najnowocześniejszych metodach i technikach badawczych. W targach udział wzięli przedstawiciele szeroko pojętej nauki zainteresowani nowościami rynkowymi i poszerzaniem wiedzy. Imprezie towarzyszytły prowadzone na wysokim poziomie seminaria, konferencje i wykłady  wygłaszane przez wybitnych specjalistów z branży, a nad stroną merytoryczną czuwała  Rada Programowa.

 

Podczas 3 dni pracownicy Baltic LAB brali udział w konferencjach, szkoleniach a także odwiedzali wystawców, nawiązywali kontakty oraz zapoznaali się z nowymi rozwiązaniami dot. sprzętu laboratoryjnego.

 

18.03.2015 Szkolenia i Konferencje

 • Pomiary masy w świetle wymagań akredytacji i certyfikacji; nowoczesne laboratorium z linią profesjonalnych wag serii 4YOrganizator: RADWAG Wagi Elektroniczne
 • "Akredytacja w obszarach regulowanych. Zasady, uwarunkowania i stan aktualny." Organizator: Polskie Centrum Akredytacj

19.03.2015 Cykle wykładów

 • „Problemy Laboratoriów” Organizatorzy: Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz Polski Komitet Normalizacyjny
 • „Dobra Praktyka Pipetowania–precyzja i powtarzalność dozowania” Organizator: Mettler-Toledo Sp. z o. o.
 • „Fundusze Europejskie do 2020 roku na badania i rozwój” Organizator: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz VWR International Sp. z o. o
 • „Metody zapewnienia jakości dla laboratoriów akredytowanych wg ISO/IEC 17025 – Certyfikowane materiały odniesienia (CRM) oraz badania biegłości (PT)” Organizator:

20.03.2015 Zwiedzanie Targów - wystawcy którzy przykuli naszą uwagę i nawiązaliśmy z nimi kontakt to między innymi: 

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Targów, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.targieurolab.pl

mr
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
mr
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
mr mr
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

 • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
 • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
 • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
 • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
 • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner