Rejestracja
box_4 box_4 box_4 box_4

Odpady i nawozy

 

 

Ocena przydatności pofermentu

 

Głównym, pożądanym produktem procesu fermentacji jest biogaz. Jednakże powstająca w tym procesie pulpa pofermentacyjna może być także użyteczna, szczególnie jeśli zostanie wykorzystana w odpowiedni sposób np. jako nawóz. Skład pofermentu jest uzależniony od substratów, stanowiących wsad do biogazowni. W zależności od rodzaju i proporcji poszczególnych kosubstratów, poferment będzie miał większą lub mniejszą wartość nawozową.

 

Osad pofermentacyjny można odseparować na frakcję stałą oraz płynną. Część płynna może być zawracana do procesu jako recyrkulat (funkcja rozwadniająca i zaszczepowa) bądź może służyć do nawadniania pól. Natomiast frakcja stała może zostać wykorzystana do nawożenia pól.

 

Nasi specjaliści analizują poferment pod kątem zawartości: azotu, fosforu, potasu, sodu, wapnia oraz magnezu. Ponadto ważne jest zmierzenie: pH, przewodności, suchej masy oraz suchej masy organicznej. Analizując wyżej wymienione parametry, można stwierdzić, czy masa pofermentacyjna spełnia kryteria przydatności do stosowania jako nawóz. 

mr
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
mr
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
mr mr
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

  • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
  • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
  • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
  • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
  • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner