Rejestracja

O nas

 • Baltic Lab jest nowoczesnym i prężnie rozwijającym się Laboratorium, wyposażonym w wysokiej klasy sprzęt do prowadzenia badań i analiz laboratoryjnych. Oferta usług kierowana jest głównie do inwestorów biogazowni ale także do firm przemysłowych, zakładów utylizacyjnych, przedsiębiorstw rolnych, myjni samochodowych oraz wysypisk śmieci. Oprócz badań laboratoryjnych świadczymy usługi w zakresie doradztwa i szkoleń. Wykonujemy także analizy chemiczne potwierdzające zgodność zamawianego towaru z umową.
 • Nasi wykwalifikowani specjaliści z zakresu chemii, analityki instrumentalnej, technologii chemicznej, biotechnologii i ochrony środowiska nieprzerwanie doskonalą swe umiejętności uczestnicząc w szkoleniach  i konferencjach. Współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami uczelni wyższych i ośrodków badawczo-naukowych.
 • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz kierując się utrzymaniem wysokiej jakości usług, Laboratorium stosuje wytyczne PN-EN ISO/IEC 17025 i jako laboratorium badawczo rozwojowe przygotowuje się do akredytacji przez jednostkę akredytującą PCA. 
 • Nasza oferta obejmuje zarówno badania fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne jak i profesjonalny pobór oraz transport próbek do laboratorium. Gwarantujemy krótki czas realizacji usług oraz oferujemy doradztwo w zakresie doboru analiz.

To co nas wyróżnia:

 • szybki czas realizacji usług
 • możliwość składania zamówień telefonicznie i mailem
 • oferta doradztwa w zakresie doboru analiz
 • próby można przesyłać za pomocą kuriera bądź dostarczać osobiście


Zapraszamy do współpracy zarówno firmy, osoby prywatne jak i laboratoria.

 

 

Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

 • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
 • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
 • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
 • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
 • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.