Rejestracja
box_4 box_4 box_4 box_4

O nas

 

Laboratorium chemiczne Baltic Lab

Baltic Lab to laboratorium tworzone przez wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, analityki instrumentalnej, technologii chemicznej, biotechnologii i ochrony środowiska. Nieustannie się rozwijamy i poszukujemy nowych rozwiązań - uczestniczmy w licznych szkoleniach oraz konferencjach branżowych, a ponadto współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami uczelni wyższych i ośrodków badawczo-naukowych.

Laboratorium stosuje wytyczne PN-EN ISO/IEC 17025. Kierujemy się utrzymaniem wysokiej jakości usług, wszystkie analizy są wykonywane z niezwykłą precyzją i rzetelnością.

Co wyróżnia nasze laboratorium?

  • szybki czas realizacji usług
  • możliwość składania zamówień telefonicznie i mailem
  • oferta doradztwa w zakresie doboru analiz
  • możliwość przesyłania próbek za pomocą kuriera bądź dostarczenia osobiście

Zapraszamy do współpracy zarówno firmy, osoby prywatne jak i laboratoria.

mr
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
mr
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
mr mr
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

  • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
  • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
  • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
  • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
  • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner