Rejestracja
box_4 box_4 box_4 box_4

Aparatura

 

Aparatura laboratoryjna Baltic Lab

 

Baltic Lab wyposażone jest w wysokiej klasy aparaturę laboratoryjną od uznanych na rynku producentów. Nowoczesne wyposażenie pozwala nam na profesjonalne przygotowywanie próbek oraz przeprowadzanie kompleksowych badań i analiz laboratoryjnych. Sprzęt badawczy i analityczny obsługują certyfikowani pracownicy, którzy wykonują swoją pracę z dużym zaangażowaniem.

 
Awaria telefonu
hr

UWAGA!

Mamy awarię telefonu. Proszę o kontakt lab@balticrenewable.com

Przepraszamy za utrudnienia.

Spektofotometr UV Vis Aglient Technology Cary 60
Spektofotometr UV Vis Aglient Technology Cary 60
hr

Urządzenie bardzo dokładne, wydajne a zarazem uniwersalne służące do badania absorpcji promieniowania elektromagnetycznego w nadfiolecie i zakresie widzialnym widma. Spektrofotometr służy do badania różnego rodzaju próbek o różnej wielkości, przy czym ma szeroki zakres spektralny. Spektrofotometr pozwala określić zależność wielkości absorpcji promieniowania elektromagnetycznego od długości fali lub liczby falowej. Zależność ta jest nazywana widmem absorpcyjnym. Posiada największą prędkość skanowania dostępną na rynku.

Chromatograf Gazowy Thermo Scientific TRACE 1300
Chromatograf Gazowy Thermo Scientific TRACE 1300
hr

Nowoczesne urządzenie, które może wykonać analizę bardzo niewielkiej ilości analizowanej substancji. Technika ta umożliwia ustalenie procentowego składu mieszanin związków chemicznych oraz dokonać identyfikację składników dzięki ich czasom retencji. Regulacja przepływów jest bardzo dokładna, co zapewnia powtarzalność czasów retencji. 

AMPTS LAUDA AL 18/A
AMPTS LAUDA AL 18/A
hr

Nowoczesny instrument, służacy do pomiaru on-line ultra-niskich przepływów biogazu, wyprodukowanego podczas fermentacji beztlenowej z biodegradowalnych substratów. Możliwy jest pomiar wytwórczego biogazu powstałego z różnego rodzaju substratów. Urządzenie mierzy dobowe przyrosty objętości biogazu oraz generuje wykres biogazodochodowości.

Mineralizator Kjeldatherm Gerhardt
Mineralizator Kjeldatherm Gerhardt
hr

Mineralizator Kjeldatherm umożliwia jednoczesną mineralizację wielu próbek. Dokładna regulacja temperatury pozwala na osiągnięcie optymalnych warunków, co zapewnia powtarzalność wyników. Urządzenie pozwala na wykrywanie ilości azotu Kjeldahla we wszelkiego rodzaju próbkach. Azot Kjedahla to inaczej azot ogólny, czyli azot amonowy i organiczny.

Demineralizator HLP Smart 200i
Demineralizator HLP Smart 200i
hr

Demineralizator HLP Smart pracuje pod ciśnieniem wody komunalnej. Pięciostopniowy proces oczyszczania wody jest w pełni zautomatyzowany i bezobsługowy. Demineralizacja wody następuje w skutek wymiany jonowej, sposób ten nie wymaga magazynowania uzdatnionej wody. Woda oczyszczona w urządzeniu HLP Smart 200i spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód drugiego oraz trzeciego stopnia czystości.

Szafa Termostatyczna Pol-Eco ST 5+
Szafa Termostatyczna Pol-Eco ST 5+
hr

Urządzenie posiada wymuszony obieg powietrza oraz układ zarówno grzewczy jak i chłodzący. Cechy te zapewniają utrzymanie zadanej temperatury, niezależnie od temperatury otoczenia. Funkcja ta jest bardzo ważna w znaczeniu utrzymywania wyznaczonej temperatury przechowywanych próbek. Jak wiadomo temperatura przechowywania substancji ma znaczny wpływ na ich właściwości.

Wirówka Rotofix 32A
Wirówka Rotofix 32A
hr

Wirówka przeznaczona jest do wirowania preparatów o objętości 1,1 – 100 ml, posiada programowanie czasu i prędkości. Urządzenie ma sterowanie mikroprocesorowe, oraz szeroki wybór rotorów kątowych i horyzontalnych. Wirówka służy do rozdzielania zawiesin i emulsji, które wprowadzane są w szybki ruch obrotowy, co powoduje sedymentacje zawieszonych cząsteczek.

Piec Muflowy Nabertherm B180
Piec Muflowy Nabertherm B180
hr

Piec charakteryzuje się wysoką jakością wykonania, nowoczesnym wzornictwem i dużą niezawodnością. Podwójne ściany z jakich zbudowane jest urządzenie oraz grzanie z obu stron zapewniają stabilność ustawionej temperatury. W naszym laboratorium używamy pieca do oznaczania suchej masy organicznej różnego rodzaju próbek środowiskowych.

Waga Analityczna RADWAG AS 510.3Y
Waga Analityczna RADWAG AS 510.3Y
hr

Waga przeznaczona jest do dokładnych pomiarów masy ważonych materiałów. Jest ona szybka i niezawodna, a Automatyczna Korekta Dokładności sprawia że otrzymane wyniki są wiarygodne i bardzo dokładne. Waga analityczna stosowana jest do ważenia bardzo małych ilości substancji a jej precyzyjne wypoziomowanie sprawia iż błąd pomiarowy jest niewielki.

Wagosuszarka RADWAG MAC 51
Wagosuszarka RADWAG MAC 51
hr

Wagosuszarka służy do określania względnej wilgotności oraz zawartości suchej masy  niewielkich próbek różnego rodzaju. Cechuje ją precyzyjność i szybkość pomiaru. Urządzenie umożliwia ustawienie wielu parametrów od których zależy proces wyznaczania wilgoci, tj. temperatury, czasu, profilu suszenia itp. Sucha masa i względna wilgotnośc wyznaczane są metodą termograwimetryczną.

Destylator Amoniaku Gerhardt Vapodest VAP 20S
Destylator Amoniaku Gerhardt Vapodest VAP 20S
hr

W urządzeniu destylacja przeprowadzana jest bezpośrednio z probówek. Posiada automatyczny generator pary o dużej wydajności i system sygnalizacji błędów, a jego budowa umożliwia ciągłą obserwację procesu destylacji. 

mr
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
mr
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
mr mr
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

  • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
  • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
  • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
  • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
  • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner