Rejestracja
box_4 box_4 box_4 box_4

Powietrze i gazy

 

Badania biogazodochodowości i jakości biogazu

 

Laboratorium chemiczne Baltic Lab oferuje badanie biogazodochodowości według procedury badawczej opartej na normie VDI 4630 oraz analizę chromatograficzną składu biogazu.

 

Nasi wyspecjalizowani analitycy przeprowadzają badanie biogazodochodowości pojedynczych substratów bądź ich mieszanek przy użyciu urządzenia AMPTS, który mierzy objętości (dobowy przyrost) pozyskanego biogazu z użytych substratów. Dzięki badaniu biogazodochodowości można oszacować potencjał substratów użytych w procesie fermentacji metanowej. Skład biogazu natomiast, w tym określenie stężenia metanu, dostarcza informacji na temat wydajności tego procesu.

mr
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
mr
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
mr mr
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

  • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
  • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
  • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
  • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
  • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner