Registration
box box box box

 

Badania laboratoryjne Baltic Lab

 

Zakres usług Laboratorium chemicznego Baltic Lab obejmuje analizy fizykochemiczne chemiczne, oraz mikrobiologiczne wody pitnej, ścieków, odpadów, a także substratów, masy fermentacyjnej i pofermentacyjnej oraz biogazu. Poza tym zapewniamy fachowe usługi w zakresie doradztwa oraz szkoleń. Obsługujemy klientów z całego kraju - zaufało nam już wiele firm, prywatnych inwestorów, a także klientów indywidualnych.

 

Laboratorium chemiczne wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie analizy wykonywane były zgodnie z obowiązującymi normami. Stosujemy metody grawimetryczne, wagowe, elektrometryczne, miareczkowe, kolorymetryczne i wiele innych. Stawiamy na rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Chętnie podejmujemy się nietypowych wyzwań, korzystając z bogatego doświadczenia oraz szerokiej wiedzy z zakresu biogazowni i procedur laboratoryjnych.

 

Analizy fizykochemiczne substratów

 

Obszar naszych zainteresowań koncentruje się na odnawialnych źródłach energii, stąd specjalizacja w badaniach mających na celu optymalizację pracy biogazowni. Monitoring pracy biogazowni obejmuje analizy zarówno próbek z fermentatorów, jak i substratów. Analizy fizykochemiczne substratów wraz z właściwą interpretacją uzyskanych wyników umożliwiają komponowanie wydajnych ko-substratów, co pozwala na uniknięcie ewentualnej inhibicji procesu fermentacji metanowej. Dlatego też oferujemy usługi analityczne substratów rolniczych, a także odpadów pochodzących z sektora spożywczego, komunalnego oraz hodowlanego. Z kolei analizy pulpy pofermentacyjnej są pomocne przy ocenie jej przydatności do celów nawozowych.

 

Analizy laboratoryjne wykonujemy dla:

 

Aktualności labolatorium

Oferta promocyjna na oznaczenie azotu Kjeldahla
17.06.2019
...

Czytaj więcej

Dlaczego warto wykonywać badania ścieków i osadów ściekowych?
25.05.2019
...

Czytaj więcej

Zakres oferowanych usług Laboratorium Chemicznego Baltic Lab
26.03.2019
...

Czytaj więcej

box
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
box
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
box box
MEET OUR GOALS

Statements and aims adopted by our laboratory team:

  • We tend to achieve and support high quality level of the research. We perform precise analysis on-time, moreover obtained results are reliable and are presented in the most useful way to customers.
  • We aim to build customers’ confidence due to our impartiality and technical competences. We ensure full confidentiality, the results are available only for the ordering person.
  • We continuously improve procedures and examination methods, to make them compatible with the current state of the art. Furthermore our analysis are based on the achievements of the world of science and our own experience.
  • We monitor and document undergoing processes, what ensures their repeatability and accurate interpretation.
  • Our team consists of the specialists qualified in chemistry, biotechnology and environmental protection.
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner