Rejestracja
box_4 box_4 box_4 box_4

FIRMA PEŁNA EKOENERGII

plik FIRMA PEŁNA EKOENERGII

Nasi pracownicy wzięli udział w projekcie Firma Pełna Ekoenergii.

 

Szkolenie odbyło się we Wrocławiu i trwało 4 dni a ścieżki obrane przez naszych pracowników to: "Energetyka słoneczna dla MŚP" oraz "Wykorzystanie wiatru, ziemi, biogazu i biomasy na potrzeby MŚP".

 

Udział w tego rodzaju projektach pozwala na ciągłe podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy pracownika.

 

Podczas szkolenia nasi pracownicy poszerzali wiedzę między innymi z zakresu: Prawa OZE, aspektów finansowo-podatkowych "zielonej" inwestycji, zewnętrznych źródeł finansowania działań proekologicznych i szkoleniowych.

 

mr
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
mr
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
mr mr
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

  • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
  • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
  • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
  • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
  • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner