Rejestracja
box_4 box_4 box_4 box_4

Wizyta w biogazowni Jarnołtowo

plik Wizyta w biogazowni Jarnołtowo

17. lutego 2016 w ramach projektu Biogas3 odwiedziliśmy biogazownię rolniczą o mocy 250 kW w Jarnołtowie (woj. warmińsko-mazurskie).

Instalacja uruchomiona została w 2015 r. przy gospodarstwie rolno-hodowlanym i jako substraty do produkcji biogazu stosuje pomiot kurzy oraz kiszonkę z kukurydzy i z traw, a także odpady z przetwórstwa warzyw (ziemniaków, kukurydzy, fasolki, groszku). Wyprodukowana energia cieplna wykorzystywana jest do ogrzewania kurników, a energia elektryczna – na potrzeby instalacji i gospodarstwa, nadwyżka zaś sprzedawana jest do sieci. Masa pofermentacyjna stosowana jest jako nawóz na własnych polach.

 

mr
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
mr
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
mr mr
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

  • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
  • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
  • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
  • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
  • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner