Rejestracja
box_4 box_4 box_4 box_4

TARGI POLEKO 2014

plik TARGI POLEKO 2014

By poszerzać wiedzę i poznawać nowe technologie, zarówno pracownicy naszego laboratorium jak i kadra zarządzająca wzięli udział w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO 2014.

 

Tematyka targów POLEKO 2014 poświęcona była między innymi: Odnawialnym Źródła Energii, Ekologii, Ochronie Środowiska, Recyclingu oraz Gospodarce Komunalnej. Przekrój wystawców oraz zwiedzających (zarówno polskich jak i zagranicznych) był róznorodny. w targach wzięły udział: samorządy, zakłady utylizacyjne, oczyszczalnie ścieków, zakłady produkcyjne i energetyczne, spółdzielnie mieszkaniowe itp.

 

15.10.2014 braliśmy udział w konferencji "Forum Czystej Energii" organizowanej przez Redakcję miesięcznika "czysta Energia" oraz MRP Sp. z o.o. Dzięki seminarium poszerzyliśmy naszą wiedzę z zakresu: perspektyw wykorzystania biomasy, technologii mikroelektrowni biomasowych oraz energetycznego wykorzystania biomasy łąkowej.

 

16.10.2014 braliśmy udział w Seminarium "BIOGAZONIE ROLNICZE-BEZPIECZNE ŹRÓDŁO ENERGII W TWOJEJ GMINIE", którego organizatorem była Fundacja REO i Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej. Pierwszą część seminarium stanowiły wykłady na temat " surowców i substratów do wytwarzania biogazu, elementów składowych biogazowni, wykorzystania biogazu w energetyce oraz aspektów środowiskowych i gospodarczych wynikających z rozwoju biogazowni rolniczych. W kolejnej części dowiedzieliśmy się jak powinna wyglądać komunikacja społeczna przy lokalnych inwestycjach OZE oraz czym spowodowane są protesty mieszkańców w których gminach mają powstać inwestycje związane z zieloną energią.

 

Nasza wizyta na międzynarodowych targach pozwoliła nam na poznanie aktualnych trendów z zakresu OZE i OŚ oraz nawiązanie kontaktów z potencjalnymi klientami laboratorium Baltic LAB. Naszym celem jest ciągłe doskonalenie umiejętności jak poszerzanie wiedzy z zakresu OZE i OŚ.

 

Zapraszamy do zapoznania z zakresem tematycznym oraz listą wystawców Targów POLEKO 2014 http://poleko.mtp.pl/pl/

mr
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
mr
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
mr mr
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

  • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
  • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
  • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
  • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
  • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner