Rejestracja
box_4 box_4 box_4 box_4

Targi BIOGAZ-EXPO 2015

plik Targi BIOGAZ-EXPO 2015

Nasi specjaliści z Baltic Lab wzięli udział w Międzynarodowych Targach Produkcji i Energetycznego Wykorzystania Biogazu BIOGAZ-EXPO 2015 organizowanych równolegle z Międzynarodowymi Targami Urządzeń, Technologii do wytwarzania i Zastosowania Pelletu i Brykietu PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO. Targom towarzyszyła niezwykle ciekawa konferencja pt. "Biogazownia - źródło zielonej energii". Wydarzenie miało miejsce w dniach 16-18 czerwca w Bydgoszczy. 

 

Podczas targów swoją ofertę prezentowały m.in. organizacje zajmujące się rozwojem i promocją branży biomasowej i biogazowej, oraz firmy oferujące systemy przechowywania i magazynowania, dmuchawy, nagrzewnice, sterowniki, osprzęt instalacji biogazowych, instalacje energetyki odnawialnej (elektrociepłownie i biogazownie), oraz firmy oferujące pomoc w projektowaniu, montażu i finansowaniu inwestycji oraz serwis. 

mr
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
mr
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
mr mr
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

  • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
  • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
  • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
  • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
  • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner