Rejestracja
box_4 box_4 box_4 box_4

SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP I PIERWSZEJ POMOCY

plik SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP I PIERWSZEJ POMOCY

Nasi specjaliści z Baltic Lab i Baltic Renewable wzięli udział 6. sierpnia w szkoleniu BHP w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Ugruntowaliśmy wiedzę z zakresu zagrożeń występujących na stanowiskach pracy, oceny ryzyka zawodowego oraz doboru środków ochrony indywidualnej. Odświeżyliśmy swoją wiedzę i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Mieliśmy okazję ćwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie oraz za pomocą automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED. Urządzenia te są rozmieszczone na terenie całego Trójmiasta w miejscach szczególnie uczęszczanych przez ludzi np. urzędy, dworce, centra handlowe. 

mr
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
mr
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
mr mr
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

  • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
  • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
  • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
  • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
  • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner