Rejestracja
box_4 box_4 box_4 box_4

SZKOLENIA

plik SZKOLENIA

Poszerzyliśmy nasz zakres usług o specjalistyczne szkolenia.

 

Sama budowa biogazowni nie świadczy o powodzeniu jej pracy! Aby biogazownia funkcjonowała optymalnie i efektywnie niezbędna jest wiedza (zarówno teoretyczna jak i praktyczna) z zakresu technologii wytwarzania biogazu.

 

Prowadzimy szkolenia dla operatorów biogazowni oraz inwestorów na poziomie techniczno - akademickim (inżynieryjnym) zarówno w siedzibie naszej firmy jak i na instalacji. Harmonogramy szkoleń dopasowywane są indywidualnie.

Ogólny zakres poszczególnych szkoleń:

 • Teoretyczne:
  • charakterystyka wybranych podłoży rolniczych
  • proces fermentacji metanowej
  • masa pofermentacyjna i biogaz
  • istota prowadzenia badań fizyko-chemicznych
 • Praktyczne:
  • charakterystyka elementów ciągu technologicznego
  • zasada pracy wybranej biogazowni i jej poszczególnych elementów
  • technika poboru i zasada transportu prób

Jeżeli interesuje Państwa cena oraz ustalenie harmonogramu szkolenia - prosimy o kontakt

mr
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
mr
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
mr mr
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

 • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
 • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
 • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
 • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
 • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner