Login:
Hasło:
Rejestracja
box_4 box_4 box_4 box_4

Sympozjum Ms Spektrum 2013 - Porównania laboratoryjne, akredytacja, typowe problemy w laboratoriach

plik Sympozjum Ms Spektrum 2013 - Porównania laboratoryjne, akredytacja, typowe problemy w laboratoriach

21.10.2013 pracownicy naszego laboratorium wzięli udział w Sympozjum organizowanym przez Ms Spectrum. Wszystko po to aby poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, co niewątpliwie przyczynia się do większego zadowolenia naszych klientów.

 

Jednym z tematów sympozjum była akredytacja ISO 17025 do której przygotowuje się laboratorium Baltic LAB. Część wykładów poświęcona była tematyce technik chromatograficznych, spektrofotometrycznych jak i spektrometrii mas. Podczas sympozjum poruszano również takie tematy jak porównania międzylaboratoryjne i typowe problemy w laboratorium. Zagadnienia te niewątpliwie są niezbędne i przydatne przy pracach laboratoryjnych.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową firmy Ms Spektrum http://www.msspektrum.pl

 

 

mr
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
mr
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
mr mr
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

  • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
  • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
  • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
  • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
  • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner