Login:
Hasło:
Rejestracja
box_4 box_4 box_4 box_4

OPTYMALIZACJA PRACY BIOGAZOWNI

plik OPTYMALIZACJA PRACY BIOGAZOWNI

Aby optymalizować pracę biogazowni niezbędne jest przeprowadzanie analiz laboratoryjnych masy fermentacyjnej.

Na podstawie uzyskanych wyników wybranych badań laboratoryjnych nasi technolodzy sporządzają ich interpretację i wyciągają wnioski a tym samym dają Inwestorom wskazówki jak powinni postępować by praca biogazowni była optymalna.

 

Badane parametry i ich częstotliwość dobierane są indywidualnie - w zależności od technologii wybranej biogazowni

 

Proponujemy także badanie biogazodochodowości zarówno pojedynczych substratów jak i ich mieszanek. Na podstawie tego badania poznaje się charakterystykę procesu fermentacji - jego intensywność oraz obciążenie komory fermentacyjnej. Również otrzymuje się krzywą biogazodochodowości: dobowy przyrost objętości biogazu oraz ilość: CH4 [%], CO2[%], H2S [ppm]

mr
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
mr
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
mr mr
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

  • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
  • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
  • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
  • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
  • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner