Registration
box_4 box_4 box_4 box_4

Messages archives

Oferta promocyjna na oznaczenie azotu Kjeldahla
22.04.2014
...

Czytaj więcej

Dlaczego warto wykonywać badania ścieków i osadów ściekowych?
22.04.2014
...

Czytaj więcej

Zakres oferowanych usług Laboratorium Chemicznego Baltic Lab
22.04.2014
...

Czytaj więcej

Współpraca z firmą Biogas Hochreiter GmbH
Cooperation with Biogas Hochreiter GmbH
22.04.2014
Welcome, We would like to inform you that we have started cooperation in the field of selling proven and effi...

Czytaj więcej

Badania Mikrobiologiczne
22.04.2014
...

Czytaj więcej

Życzenia Świąteczne
22.04.2014
...

Czytaj więcej

Wizyta w biogazowni Jarnołtowo
22.04.2014
...

Czytaj więcej

SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP I PIERWSZEJ POMOCY
22.04.2014
...

Czytaj więcej

Targi BIOGAZ-EXPO 2015
22.04.2014
...

Czytaj więcej

Zbadaj swój poferment!
Fermentation Residues Examination
22.04.2014
...

Czytaj więcej

Autoklaw firmy Enbio Technology Sp. z o.o.
Enbio Technology Sp. z o.o. Autoklave
22.04.2014
During EuroLab 2015 trades in Warsaw our workers were exploring new technologies and technological news. &nbs...

Czytaj więcej

TARGI EuroLab w Warszawie
EuroLab Trade in Warsaw
22.04.2014
Our highly qualified analytics participate in days 18 - 20.03.2015 in International Trades of measurement Anal...

Czytaj więcej

SZKOLENIA
SPECIALIST TRAINING
22.04.2014
We have expanded our range by specialist trainings addition.   Building Biogas Plant does not guarantee...

Czytaj więcej

FIRMA PEŁNA EKOENERGII
COMPANY FULL OF A RENEWABLE ENERGY
22.04.2014
Our employees attended in the project: Company Full of Ecoenergy.   The training took place i...

Czytaj więcej

OPTYMALIZACJA PRACY BIOGAZOWNI
BIOGAS PLANT OPTIMIZATION
22.04.2014
To monitor and optimize biogas plant work, determination of the physico-chemical parameters of a fermentation ...

Czytaj więcej

TARGI POLEKO 2014
POLEKO TRADE 2014
22.04.2014
To develop our knowledge and to explore new technologies, both our laboratory workers and management boar...

Czytaj więcej

Szkolenie - zasady bezpieczeństwa pracy z materiałami niebezpiecznymi
Training - principles of the safety work with dangerous materials
22.04.2014
30.10.2014 laboratory workers paricipated in the training organised by "Pracodawcy Pomorza". Training had topi...

Czytaj więcej

PARAMETRY I INHIBITORY PROCESU FERMENTACJI METANOWEJ
METHANE FERMENTATION PROCESS INHIBITORS AND PARAMETERS
22.04.2014
PROCESS PARAMETERS -  if process parameters enable conditions for microorganisms growth, feed and reprodu...

Czytaj więcej

BALTIC Lab to prężnie rozwijające się i nowoczesne Laboratorium Chemiczne
Baltic LAB exists as highly developed and modern Chemical Laboratory
22.04.2014
Baltic LAB exists as the highly developed and modern Chemical Laboratory. The Laboratory consists of physico-c...

Czytaj więcej

Sympozjum Ms Spektrum 2013 - Porównania laboratoryjne, akredytacja, typowe problemy w laboratoriach
Ms Spektrum Symposium
22.04.2014
21.10.2013 our analysts participated in the Symposium organised by Ms Spectrum Company. Our workers have ...

Czytaj więcej

mr
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
mr
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
mr mr
MEET OUR GOALS

Statements and aims adopted by our laboratory team:

  • We tend to achieve and support high quality level of the research. We perform precise analysis on-time, moreover obtained results are reliable and are presented in the most useful way to customers.
  • We aim to build customers’ confidence due to our impartiality and technical competences. We ensure full confidentiality, the results are available only for the ordering person.
  • We continuously improve procedures and examination methods, to make them compatible with the current state of the art. Furthermore our analysis are based on the achievements of the world of science and our own experience.
  • We monitor and document undergoing processes, what ensures their repeatability and accurate interpretation.
  • Our team consists of the specialists qualified in chemistry, biotechnology and environmental protection.
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner