Rejestracja
box_4 box_4 box_4 box_4

Biogazownia

Biogazownie to specjalne instalacje, które produkują palną mieszaninę gazową w procesie beztlenowej fermentacji.  Mieszanina ta jest nazywana biogazem, składa się z  45-75% metanu, 35% dwutlenku węgla oraz śladowych ilości związków takich jak azot czy siarkowodór. Biogaz rolniczy jest paliwem gazowym otrzymywanym na drodze fermentacji metanowej produktów ubocznych rolnictwa, płynnych bądź stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego. Produkcja biogazu ma szansę stać się nowym kierunkiem rozwoju dla polskich gospodarstw.

Jakie są zalety budowy biogazowni?

- Biogaz jest źródłem odnawialnym;

- Biogaz jest w pełni przyjazny dla środowiska;

- Biogazownie pracują w systemach kogeneracyjnych, w których odbywa się jednoczesna produkcja energii elektrycznej i ciepła.

Jeśli zastanawiają się Państwo nad budową biogazowni i posiadają Państwo substrat, który mógłby zostać w tym celu wykorzystany, prosimy o kontakt:

tel.: +48 501 734 655

e-mail: lab@balticrenewable.com

mr
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
mr
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
mr mr
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

  • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
  • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
  • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
  • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
  • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner