Rejestracja
box_4 box_4 box_4 box_4

BALTIC Lab to prężnie rozwijające się i nowoczesne Laboratorium Chemiczne

plik BALTIC Lab to prężnie rozwijające się i nowoczesne Laboratorium Chemiczne

BALTIC Lab to prężnie rozwijające się i nowoczesne Laboratorium Chemiczne składające się z pracowni analiz fizykochemicznych, instrumentalnych oraz pracowni technologiczno-badawczej. Wyposażone jest w wysokiej klasy sprzęt do przygotowania próbek oraz prowadzenia badań i analiz.

 

Laboratorium znajduje się na terenie województwa pomorskiego, jednakże świadczy usługi zarówno w Polsce jak i za granicą.

 

PN-EN ISO/IEC 17025 - Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz kierując się utrzymaniem wysokiej jakości usług, laboratorium stosuje wytyczne niniejszej normy i jako laboratorium badawcze przygotowuje się do akredytacji przez jednostkę akredytującą PCA. Cele laboratorium są zgodne z przyjętą polityką jakości a tym samym wykonywane analizy są przecyzyjne i dokładne.

 

 

mr
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
mr
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
mr mr
POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

  • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
  • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
  • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
  • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
  • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner