Rejestracja
box box box box

 

Badania laboratoryjne Baltic Lab

 

Zakres usług Laboratorium chemicznego Baltic Lab obejmuje analizy fizykochemiczne chemiczne, oraz mikrobiologiczne wody pitnej, ścieków, odpadów, a także substratów, masy fermentacyjnej i pofermentacyjnej oraz biogazu. Poza tym zapewniamy fachowe usługi w zakresie doradztwa oraz szkoleń. Obsługujemy klientów z całego kraju - zaufało nam już wiele firm, prywatnych inwestorów, a także klientów indywidualnych.

 

Laboratorium chemiczne wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie analizy wykonywane były zgodnie z obowiązującymi normami. Stosujemy metody grawimetryczne, wagowe, elektrometryczne, miareczkowe, kolorymetryczne i wiele innych. Stawiamy na rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Chętnie podejmujemy się nietypowych wyzwań, korzystając z bogatego doświadczenia oraz szerokiej wiedzy z zakresu biogazowni i procedur laboratoryjnych.

 

Analizy fizykochemiczne substratów

 

Obszar naszych zainteresowań koncentruje się na odnawialnych źródłach energii, stąd specjalizacja w badaniach mających na celu optymalizację pracy biogazowni. Monitoring pracy biogazowni obejmuje analizy zarówno próbek z fermentatorów, jak i substratów. Analizy fizykochemiczne substratów wraz z właściwą interpretacją uzyskanych wyników umożliwiają komponowanie wydajnych ko-substratów, co pozwala na uniknięcie ewentualnej inhibicji procesu fermentacji metanowej. Dlatego też oferujemy usługi analityczne substratów rolniczych, a także odpadów pochodzących z sektora spożywczego, komunalnego oraz hodowlanego. Z kolei analizy pulpy pofermentacyjnej są pomocne przy ocenie jej przydatności do celów nawozowych.

 

Analizy laboratoryjne wykonujemy dla:

 

Aktualności labolatorium

Oferta promocyjna na oznaczenie azotu Kjeldahla
Oferta promocyjna na oznaczenie azotu Kjeldahla
17.06.2019
Szanowni Państwo Zachęcamy do skorzystania z naszej promocyjnej oferty trwającej od 17.06.2019 r. do 30.08...

Czytaj więcej

Dlaczego warto wykonywać badania ścieków i osadów ściekowych?
Dlaczego warto wykonywać badania ścieków i osadów ściekowych?
25.05.2019
W trosce o bezpieczeństwo własne, a także bezpieczeństwo naszej planety, powinniśmy regularnie przeprowad...

Czytaj więcej

Zakres oferowanych usług Laboratorium Chemicznego Baltic Lab
Zakres oferowanych usług Laboratorium Chemicznego Baltic Lab
26.03.2019
Szanowni Państwo, Zachęcamy do obejrzenia filmu prezentujacego zakres oferowanych przez nasze Laboratorium...

Czytaj więcej

box
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
box
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
box box

POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

  • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
  • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
  • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
  • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
  • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner