Rejestracja
box box box box

 

Badania laboratoryjne Baltic Lab

 

Zakres usług Laboratorium chemicznego Baltic Lab obejmuje analizy fizykochemiczne chemiczne, oraz mikrobiologiczne wody pitnej, ścieków, odpadów, a także substratów, masy fermentacyjnej i pofermentacyjnej oraz biogazu. Poza tym zapewniamy fachowe usługi w zakresie doradztwa oraz szkoleń. Obsługujemy klientów z całego kraju - zaufało nam już wiele firm, prywatnych inwestorów, a także klientów indywidualnych.

 

Laboratorium chemiczne wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie analizy wykonywane były zgodnie z obowiązującymi normami. Stosujemy metody grawimetryczne, wagowe, elektrometryczne, miareczkowe, kolorymetryczne i wiele innych. Stawiamy na rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Chętnie podejmujemy się nietypowych wyzwań, korzystając z bogatego doświadczenia oraz szerokiej wiedzy z zakresu biogazowni i procedur laboratoryjnych.

 

Analizy fizykochemiczne substratów

 

Obszar naszych zainteresowań koncentruje się na odnawialnych źródłach energii, stąd specjalizacja w badaniach mających na celu optymalizację pracy biogazowni. Monitoring pracy biogazowni obejmuje analizy zarówno próbek z fermentatorów, jak i substratów. Analizy fizykochemiczne substratów wraz z właściwą interpretacją uzyskanych wyników umożliwiają komponowanie wydajnych ko-substratów, co pozwala na uniknięcie ewentualnej inhibicji procesu fermentacji metanowej. Dlatego też oferujemy usługi analityczne substratów rolniczych, a także odpadów pochodzących z sektora spożywczego, komunalnego oraz hodowlanego. Z kolei analizy pulpy pofermentacyjnej są pomocne przy ocenie jej przydatności do celów nawozowych.

 

Analizy laboratoryjne wykonujemy dla:

 

Aktualności labolatorium

Wesolych Świąt!
Wesolych Świąt!
icon
22.12.2022
icon
...

Czytaj więcej

Biogazownia
Biogazownia
icon
19.05.2022
icon
Biogazownie to specjalne instalacje, które produkują palną mieszaninę gazową w procesie beztlenowej...

Czytaj więcej

Zachęcamy do współpracy
Zachęcamy do współpracy
icon
14.10.2021
icon
Oferujemy szeroki zakres usług. Zachęcamy do kontaktu: tel. 501-734-655 lab@balticrenewable.com...

Czytaj więcej

box
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
box
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
box box

POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

  • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
  • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
  • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
  • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
  • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner