fb
Rejestracja
box box box box

Aktualności labolatorium

Współpraca z firmą Biogas Hochreiter GmbH
Współpraca z firmą Biogas Hochreiter GmbH
grafika
04.12.2018
grafika
Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, że rozpoczęliśmy współpracę w zakresie sprzedaży na ...

Czytaj więcej

Badania Mikrobiologiczne
Badania Mikrobiologiczne
grafika
23.02.2018
grafika
Badania Mikrobiologiczne Działanie mikrobów odpowiedzialnych za prawidłowy proces fermetacji metanow...

Czytaj więcej

Życzenia Świąteczne
Życzenia Świąteczne
grafika
22.12.2016
grafika
...

Czytaj więcej

box
Udział w projekcie badawczym „Innowacyjny system automatycznej dystrybucji substratu w biogazowni” nr POIG.01.04.00-165/12 realizowanego przez Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o.
box
Laboratorium współpracuje z Baltic Renewable przy „ODYS” Shipyard Sp. z o.o. w projektach dofinansowanych z funduszy UE i badaniach z dziedziny OZE.
box box

POZNAJ NASZE CELE

Kadra laboratorium przyjmuje następujące założenia i cele polityki jakości:

  • Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. Badania i analizy wykonujemy terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki są wiarygodne i przedstawiane w sposób użyteczny dla klienta.
  • Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów w odniesieniu do naszej bezstronności oraz naszych technicznych i merytorycznych kompetencji. Zapewniamy pełną poufność uzyskanych wyników. Są one udostępniane tylko zlecającemu.
  • Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień  światowej nauki i z własnych doświadczeń.
  • Dokumentujemy przebieg wszystkich badań i analiz, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz prawidłową interpretację.
  • Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu chemii, biotechnologii oraz ochrony środowiska.
read more
partner
partner partner partner
partner partner partner
partner